Przejdź do treści

Cel wspólnoty

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym jest miejscem formacji modlitewnej, biblijnej i liturgicznej, która rozpoczyna się od seminarium by trwać już potem nieustannie.

Uczymy się:

 • czytać codziennie Pismo Święte, rozważać je, wprowadzać i odnajdować w swoim życiu,
 • skupiać się w modlitwie na uwielbieniu i dziękczynieniu a nie na prośbie,
 • modlić się własnymi słowami i z całym zaangażowaniem (gesty, śpiew),
 • wypowiadać modlitwę na głos wobec wspólnoty,
 • doskonalić modlitwę osobistą,
 • doceniać ciszę i wsłuchiwać się w Boże natchnienia,
 • odnajdować głębię w tradycyjnych formach modlitwy – Eucharystia, Liturgia Godzin,
 • doceniać i korzystać z sakramentów, zwłaszcza ze sakramentu Pokuty i Eucharystii,
 • pogłębiać wiedzę religijną,
 • rozpoznawać działanie Boga w swoim życiu i mówić o tym,
 • nieustannie nawracać się ze swoich grzechów i słabości,
 • rozmawiać o Bogu, o swoim doświadczeniu wiary, o trudnościach i radościach,
 • żyć i trwać we wspólnocie,
 • być wrażliwym na drugiego człowieka, akceptować jego inność i dostrzegać potrzeby,
 • samemu korzystać z pomocy innych,
 • uzdrawiać relacje międzyludzkie w swoich rodzinach, w miejscu pracy.