Przejdź do treści

Działalność wspólnoty

Wtorkowe spotkania modlitewne wspólnoty

Wszyscy spotykamy się we wtorki o godzinie 19-tej na wspólnej modlitwie, którą rozpoczynamy hymnem do Ducha Świętego. Charakterystycznymi elementami naszych spotkań są: modlitwa uwielbienia, modlitwa psalmami i śpiewem oraz katecheza głoszona przez księdza lub jednego z animatorów. Za przygotowanie spotkania i wybór tematu katechezy odpowiedzialna jest grupa animatorów pod kierunkiem lidera.

Wspólna Eucharystia

W każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się o godzinie 18-tej na wspólnej Eucharystii w kościele. Po mszy św. adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie modląc się o uzdrowienie i uwolnienie. Do wspólnej modlitwy zapraszamy również wszystkich sympatyków Odnowy w Duchu Świętym, by budować jedność w wymiarze parafialnym.

Modlitwa wstawiennicza

Posługujemy we wspólnocie modlitwą wstawienniczą dla wszystkich potrzebujących – chorych, cierpiących, strapionych, zagubionych. Nasze intencje modlitewne obejmują również pokój na świecie, ewangelizację Wrocławia i sprawy parafii. Każdy, kto czuje taką potrzebę może również skorzystać indywidualnie z modlitwy wstawienniczej.

Seminaria Odnowy Wiary

Staramy się co roku organizować Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, które ma na celu przypomnieć ludziom o miłości Boga, o grzechu, o zbawieniu i zachęcić do przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wspólna modlitwa, katecheza, codzienne rozważanie fragmentów Biblii i dzielenie się swoimi przemyśleniami w małej grupce prowadzonej przez animatora jest przygotowaniem do modlitwy o świadome przyjęcie darów Ducha Świętego. Dla większości uczestników jest to znaczące przeżycie i rozpoczęcie nowej drogi życia z Bogiem. Jest to naturalny sposób włączenia się w lokalną wspólnotę.

Czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to święto szczególne dla wspólnot Odnowy, które żyją Nową Pięćdziesiątnicą. Tradycyjnym elementem świętowania jest czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego, odbywające się w różnych świątyniach miasta.

Doroczne spotkanie w Częstochowie

Stałym punktem harmonogramu jest uczestniczenie w corocznym ogólnopolskim Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Liderzy i animatorzy rozpoczynają to spotkanie dzień wcześniej, by jeszcze intensywniej wykorzystać obecność zapraszanych na tą okazję znakomitych gości z zagranicy, związanych z ruchem charyzmatycznym. Dla wszystkich uczestników Dnia Jedności jest to wspaniałe doświadczenie mocy modlitwy wspólnotowej – radosne uwielbianie Boga w wielotysięcznej wspólnocie, wspólna Eucharystia pod przewodnictwem biskupów i dziesiątków kapłanów związanych z Odnową, nauczanie zaproszonych gości, świadectwa życia.

Formacja religijna członków wspólnoty

Poza samokształceniem i formacją na spotkaniach każdy ma możliwość uczestniczenia w kilkudniowych letnich i zimowych rekolekcjach organizowanych poza Wrocławiem oraz w weekendowych sesjach w ciągu roku.