Uzdrawiająca moc Słowa Bożego

Jeśli chcesz się dowiedzieć jaki jest nasz Ojciec w Niebie, jak możesz nawiązać z Nim relację, jakich „narzędzi” użyć aby być blisko z Bogiem to zapraszam Cię do lektury wspomnianej konferencji oraz na przyjście w każdy wtorek, aby posłuchać o Bogu, aby Go wielbić i aby Go po prostu lepiej poznać.

Wierzyć to mieć żywą osobową relację z Bogiem, to taka potrzeba przylgnięcia do Niego.

Jakie trudności mogą nas spotkać przy próbach poznawania Boga? To może być nieprawdziwy obraz Boga – możemy uważać go za tyrana, który tylko czeka, żeby nas zniewolić, który czeka na nasz upadek, albo porównujemy go do obrazu naszego ojca ziemskiego, z którym np. nie mieliśmy za dobrego kontaktu, albo tego ojca nie było w naszym życiu.

A tymczasem Bóg całkowicie przekracza naszą zdolność rozumienia. Jest od nas nieskończenie większy, potężniejszy, mądrzejszy. Mamy możliwość poznania Go: w drugim człowieku, w Piśmie Świętym, w dziele stworzenia , w osobie i nauce Jezusa Chrystusa. Dzięki temu, że mamy tyle „narzędzi” do poznania Boga – możemy mieć z nim wspaniałą relację opartą na Zaufaniu. Im bardziej Go poznamy, tym głębsza więź. Aby mógł zacząć nas uzdrawiać nieważna jest metoda, tylko właśnie zaufanie.

Bo Bóg jest Miłością . Jest źródłem wszelkiego dobra, pragnie dla ciebie pełni szczęścia tu i w wieczności. 

Miłość Boga to nie jest miłość ze świata, która często jest mylona z zauroczeniem, zniewoleniem emocjonalnym. Taka miłość nie jest skierowana ku szczęściu drugiego człowieka ale ku własnemu zadowoleniu. Boża miłość jest zupełnie inna. Szuka szczęścia nie swego ale osoby ukochanej. WYRZEKA SIĘ SIEBIE I JEST GOTOWA ODDAĆ ŻYCIE ZA TEGO KOGO MIŁUJE /Rz 5, 8/ Bóg zaś okazuje nam swoją miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy był jeszcze grzesznikami

Miłość Bożą poznajemy w Piśmie św. i w modlitwie. Czytając Pismo Św. Spotykamy się z żywym Bogiem z Osobą – gdy czytamy Bóg kształtuje nasze myśli, poglądy, dążenia, plany i czyny. Słowo Boże ma moc sprawczą, dokonuje tego co głosi, jest światłem, które oświeca, mocą, która działa, dynamiczną potęgą dokonującą dzieł zamierzonych przez Boga. Wszystko co Pan Jezus czynił w Ewangelii może czynić i dziś przez Swoje Słowo.

Najważniejsze cechy Słowa Bożego:

Słowo Boże ma moc uzdrawiającą i egzorcyzmującą.
Słowo Boże umacnia wiarę i daje moc zwycięstwa nad złem i grzechem
Słowo Boże jest źródłem życia, pociechy, nadziei, umocnienia i mądrości, objawia wolę Bożą
Słowo Boże wprowadza w modlitwę.

Gdy czytamy Słowo Boże, rozważamy je to słuchamy co Pan Bóg mówi nam o Sobie ale też co mówi o nas o naszym życiu. Rozważanie Słowa Bożego prowadzi do więzi do spotkania, pomaga bardziej ufać Bogu, głębiej Mu wierzyć, demaskować i przezwyciężać pokusy. Słowo Boże Wyzwala z lęków z kompleksów udziela radości , pokoju i mocy Bożej ponad przeciwnościami trudnościami, słabościami

Dlatego nie odkładaj na później, nie mów, ze nie masz czasu – diabeł będzie robił wszystko aby osłabić twój kontakt z Panem Bogiem, bo wie co będzie się działo kiedy będziesz się karmił Słowem Bożym – nie da rady Cię złamać. Pamiętaj, ze masz do dyspozycji tylko teraz nie wrócisz już wczoraj i nie wiesz co będzie jutro, dlatego wykorzystaj DZIŚ  – TERAZ

Jaki jest Bóg?

Miłujący Bóg jest wszechpotężny

Może dokonywać w twoim życiu, a także w tobie i przez ciebie nieskończenie więcej niż prosisz czy pragniesz. Jego możliwości przekraczają nasze wyobrażenia. Bóg potrafi dokonywać dzieł po ludzku niemożliwych. Jest potężniejszy od każdego zła, grzechu, szatana. Mocniejszy od wszelkich ograniczeń, uwarunkowań. Może uleczyć każdą chorobę, wyzwolić z każdego zła, nałogu, wady. Może przemienić każdego człowieka, nawet największego grzesznika. Potrafi dokonać więcej niż jesteś w stanie pragnąć, pomyśleć, wypowiedzieć.
Bóg kocha miłością ojcowską i macierzyńską
Bóg jest nieskończenie mądry i wszechwiedzący
Miłujący Bóg jest prawdomówny i wierny Jest samą prawdą, jest nieomylny i nikogo w błąd nie wprowadza.
Bóg nie daje obietnic bez pokrycia, nie kłamie nie manipuluje. Nie miewa humorów, nie jest rozchwiany emocjonalnie. Zawsze wie co mówi. Jeśli obiecał, słowa dotrzyma . Bo Bóg stworzył wszystko przez Słowo.

Słowo Boże to nie informacja – to sam Bóg. Napełniając się Słowem Bożym – napełniamy się Duchem Świętym. Słowo Boże należy brać na poważnie – a wtedy Bóg nas będzie wspierać. W uzdrowieniu ważne jest PRZEBACZENIE.
Dlatego tak ważne jest by mieć oczy wpatrzone w Jezusa. Może On wlać Swojego Ducha w nasze serca a wtedy miłością Serca Jezusa możemy miłować siebie nawzajem. Czasem jesteśmy zaskoczeni, że zaczynamy kochać ludzi, którymi dotąd pogardzaliśmy. Stajemy się zdolni do tej miłości bowiem to JEZUS KOCHA W NAS. Niech nasze oczy nie będą wpatrzone w ludzi w ich grzechy – bo możemy się zawieść. Starajmy się odkryć w nich JEZUSA. Pan chce abyśmy byli miłosierni i dobrzy jak ON – Cichy i pokornego serca – tego mamy się uczyć w naszym życiu.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11,28)

Opracowanie: Zuzanna

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

Uzdrawiająca moc sakramentów

Modlitwa Wstawiennicza

Podobne wpisy