Uzdrawiająca moc sakramentów

Marcin natchnął nas, abyśmy na nowo spojrzeli na te sakramenty, które istnieją w naszym życiu od naszego urodzenia (sakrament Chrztu) i które będą nam towarzyszyć przez całe życie (Eucharystia) aż do śmierci (Namaszczenie chorych).

Sakramenty Święte zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Jest ich siedem i są dane nam ludziom jako dar, aby człowiek był szczęśliwy, bo Bóg jest żywą Miłością. W każdym sakramencie odnawia się bliskość Boga, bo sakramenty działają mocą zbawczego dzieła Chrystusa.

Mają moc uzdrawiania – naszej duszy, ciała lub umysłu. Słowa wypowiadane z wiarą podczas sakramentów mają tę moc. Możemy otrzymać łaskę uzdrowienia, jeśli tylko z wiarą, szczerze podejdziemy do szansy jaką nam dał Jezus Chrystus, abyśmy stale się odnawiali, abyśmy czerpali z żywego źródła Boga, abyśmy trwali w wierze i byli gotowi na przyjęcie tego wielkiego daru.

Jakie sakramenty ustanowił Jezus?

 1. Chrzest
  Podczas Chrztu Bóg nas adoptuje i wprowadza do społeczności swojego ludu. Obmywa nasz grzech i bierze pod swoje Ojcowskie ramiona. Ważne jest jak zaznaczył Marcin, żeby odnawiać przyrzeczenia chrzcielne, bo czyni nas to nowymi ludźmi.
 2. Bierzmowanie
  To dopełnienie łaski Chrztu Świętego, podczas którego udzielana jest moc Ducha Świętego, aby nas ogarniał i poruszał nasze serca.
 3. Eucharystia
  To sakrament szczególny, bo łączymy się z ciałem Jezusa Chrystusa, które jest życiem. (J.6,56)„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. „

Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia nazywane są „wtajemniczeniem chrześcijańskim” ponieważ za ich pośrednictwem dokonuje się przejście człowieka do życia z Bogiem.

 1. Sakrament pokuty i pojednania
  Jest sakramentem nawrócenia, powrotem do domu Ojca. Ważne jest, aby często z niego korzystać, solidnie się do niego przygotować,a potem zadośćuczynić Bogu i bliźniemu. Dobrze przeżyta spowiedź jest również łaską, może uzdrowić nasze lęki, depresję, trudne relacje, problemy. Bo bez Boga i jego łaski sami niewiele możemy zrobić.
 2. Namaszczenie chorych
  Choroba może doprowadzić do niepokojów i buntu przeciwko Bogu. A przecież to Jezus pokazał nam wartość cierpienia. Przyjmując ten sakrament w szczególny sposób łączymy się z Jezusem i upodabniamy do Niego.
 3. Sakrament kapłaństwa
  Potrzebujemy pośrednika tu na ziemi pomiędzy Bogiem, a ludźmi. Dlatego tak ważna jest posługa kapłana. Bóg mówi przez kapłana podczas mszy i kapłan mówi do Boga w naszym imieniu. Bo to tylko i wyłącznie Bóg wybiera tych, którzy mu służą i działa przez jego ręce.
 4. Sakrament małżeństwa
  To nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny „ Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9). W sakramencie małżeństwa to małżonkowie są szafarzami i przed Bogiem wypowiadają przysięgę, a kapłan błogosławi już zawarte małżeństwo.  Jest między nimi Chrystus i udziela im łask.

Podsumowując. Ważne są takie katechezy jak ta dzisiejsza, aby nam przypominały o tym co mamy na co dzień, może o czym nie myślimy, ale co musi być dla nas ważne, jako dla chrześcijan. Że Bóg się o nas troszczy, bo dał nam „narzędzia” do odbudowywania relacji z Nim poprzez sakramenty. A o ich mocy mogą zaświadczyć niejedne piękne świadectwa.

Zuzanna

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

Uzdrowienie wewnętrzne – przebaczenie

Uzdrawiająca moc Słowa Bożego

Podobne wpisy