We wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym pogłębiłam swoją wiarę, codziennie w czasie Eucharystii spotykam się z Panem Bogiem. Wiem, że nasz Pan jest zawsze przy mnie, a zwłaszcza w momencie cierpienia fizycznego i duchowego.

więcej

Do Odnowy doprowadziła mnie modlitwa różańcowa, a następnie Seminarium, które ogłoszono w parafii. Nie poszłam na spotkanie zaraz, ale dopiero na drugie spotkanie.

więcej

Zanim trafiłam do Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. byłam chłodną praktykującą katoliczką. Urodziłam i wychowałam się w rodzinie katolickiej w małej wiosce w centralnej Polsce. Moim rodzicom a szczególnie mamie zawdzięczam wychowanie w duchu chrześcijańskim z uwzględnieniem wszystkich praktyk religijnych. W latach młodzieńczych kiedy przyjechałam do wielkiego Wrocławia moja wiara oziębła.

więcej

Byłam jak liść na wietrze pomiatana przez los, wychowana w chłodzie uczuciowym bez miłości, nie poznałam swojej wartości. Z nieznośnej dla mnie atmosfery w rodzinie uciekłam w nieudane małżeństwo.

więcej

Urodziłem się i wychowałem w tradycyjnej rodzinie katolickiej, w której praktykowało się wspólne odmawianie pacierzy, posty, rekolekcje, drogę krzyżową, obowiązkowe uczestniczenie we mszy św. w każdą niedzielę i święta. Nowy Testament znałem w miarę dokładnie.

więcej

Do wspólnoty Michael trafiłam w 2000 roku, w typowy sposób – przez Seminarium Odnowy Życia. Uczestniczyłam już wcześniej w takim seminarium, ale nie włączyłam się wówczas do wspólnoty (nie wiem czy brakło odwagi, czy determinacji ?).

więcej

Gdy zostałem poproszony o napisanie świadectwa, jedynym moim problemem było to jak przelać na papier całe bogactwo darów, jakie dał mi Bóg poprzez dar Odnowy.

więcej