Pamiętaliśmy tylko tę pierwszą miłość i pierwsze świetlane początki wspólnoty z przed 30 lat i te pierwsze porywy serc i tłumy na spotkaniach. To nas trzymało przy życiu.

więcej

Moja obecna modlitwa, kontemplacja, Eucharystia ma głębokie i szerokie odniesienie do Boga jako Stwórcy. Dzięki wspólnocie i pracy w grupach odnajduję sens istnienia Boga, zbliżania i otwierania się na Niego.

więcej

Wysłuchałam wielu świadectw, które tak bardzo są potrzebne aby ciągle podejmować trud przemiany życia. Dziękuję Bogu, że mnie powołał do tej wspólnoty.

więcej

We wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym pogłębiłam swoją wiarę, codziennie w czasie Eucharystii spotykam się z Panem Bogiem. Wiem, że nasz Pan jest zawsze przy mnie, a zwłaszcza w momencie cierpienia fizycznego i duchowego.

więcej

Do Odnowy doprowadziła mnie modlitwa różańcowa, a następnie Seminarium, które ogłoszono w parafii. Nie poszłam na spotkanie zaraz, ale dopiero na drugie spotkanie.

więcej

Zanim trafiłam do Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. byłam chłodną praktykującą katoliczką. Urodziłam i wychowałam się w rodzinie katolickiej w małej wiosce w centralnej Polsce. Moim rodzicom a szczególnie mamie zawdzięczam wychowanie w duchu chrześcijańskim z uwzględnieniem wszystkich praktyk religijnych. W latach młodzieńczych kiedy przyjechałam do wielkiego Wrocławia moja wiara oziębła.

więcej

Byłam jak liść na wietrze pomiatana przez los, wychowana w chłodzie uczuciowym bez miłości, nie poznałam swojej wartości. Z nieznośnej dla mnie atmosfery w rodzinie uciekłam w nieudane małżeństwo.

więcej

Urodziłem się i wychowałem w tradycyjnej rodzinie katolickiej, w której praktykowało się wspólne odmawianie pacierzy, posty, rekolekcje, drogę krzyżową, obowiązkowe uczestniczenie we mszy św. w każdą niedzielę i święta. Nowy Testament znałem w miarę dokładnie.

więcej

Do wspólnoty Michael trafiłam w 2000 roku, w typowy sposób – przez Seminarium Odnowy Życia. Uczestniczyłam już wcześniej w takim seminarium, ale nie włączyłam się wówczas do wspólnoty (nie wiem czy brakło odwagi, czy determinacji ?).

więcej

Gdy zostałem poproszony o napisanie świadectwa, jedynym moim problemem było to jak przelać na papier całe bogactwo darów, jakie dał mi Bóg poprzez dar Odnowy.

więcej