W sierpniu 2016 roku odbywałem podróż z Darłowa do Bochni. Za Częstochową jazda typowa jak na region Śląska o tej porze roku, zderzak na zderzaku. Znużony i zmęczony podróżą już nie pamiętam, czy za namową pasażera czy też z mojej inicjatywy, postanowiłem zjechać na stację paliw na krótki odpoczynek.

więcej

Zrodziła się we mnie myśl, że jest Ktoś, dla kogo jestem ważna nie ze względu na interesy osobiste, pieniądze, czy realizację prywatnych celów przy wykorzystaniu mojej woli. To ktoś, kto kocha mnie bezwarunkowo, to Jezus, który czekał z miłością na moją świadomą decyzję. To Przyjaciel i Bóg mój, któremu mogę zaufać i na którym się nie zawiodę.

więcej

Uświadomiłam sobie jak wielką miłością nas Bóg obdarza. Podczas modlitwy wstawienniczej modliłam się o dar proroctwa. Tydzień po zakończeniu Seminarium przez dwa dni widziałam twarz Jezusa na ścianach, na trawie, na płytkach.

więcej

Pamiętaliśmy tylko tę pierwszą miłość i pierwsze świetlane początki wspólnoty z przed 30 lat i te pierwsze porywy serc i tłumy na spotkaniach. To nas trzymało przy życiu.

więcej

Moja obecna modlitwa, kontemplacja, Eucharystia ma głębokie i szerokie odniesienie do Boga jako Stwórcy. Dzięki wspólnocie i pracy w grupach odnajduję sens istnienia Boga, zbliżania i otwierania się na Niego.

więcej

Wysłuchałam wielu świadectw, które tak bardzo są potrzebne aby ciągle podejmować trud przemiany życia. Dziękuję Bogu, że mnie powołał do tej wspólnoty.

więcej