PASCHA JAKO ZAPOWIEDŹ EUCHARYSTII

26 września wysłuchaliśmy pierwszej katechezy otwierającej cykl tematyczny dotyczący Eucharystii i jej głębi. Konferencję “Pascha- jako zapowiedź Eucharystii” wygłosił ks. Marcin Kołodziej, doktor prawa kanonicznego, specjalizujący się w prawie liturgicznym.

Jest autorem książek: Wiara celebrowana w Eucharystii oraz Pragnienia Kościoła, a także dwóch pozycji w serii; Rozprawy naukowe i opracowania Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego wielką troską jest dbałość o liturgię oraz czynne i coraz pełniejsze uczestnictwo wiernych w tajemnicach Liturgii Kościoła Katolickiego.

Zapraszamy serdecznie do udziału w proponowanym cyklu spotkań, podczas którego wysłuchamy innych znamienitych gości, aby móc świadomiej i owocniej przeżywać dar Eucharystii, która za słowami ks. Marcina jest “ źródłem życia Kościoła, jest naszym codziennym pokarmem”.

Zapraszamy do słuchania!

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

Msza Święta – WPROWADZENIE

Sylwetka Proroka

Podobne wpisy