Nowenna

przed Zesłaniem Ducha Świętego

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym.
Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu wniebowstąpienia.
Pisze św. Łukasz:

„Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: ‚Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga”

(Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Treść nowenny można znaleźć m.in na stronie
sanctus.pl

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2015

Podobne wpisy