Modlitwa osobista

Kolejny wtorek i kolejna konferencja. Tym razem Bogusia wygłosiła konferencję pt. Modlitwa osobista.

„Czuwajcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie”

Bardzo często modlitwa w naszym życiu pojawia się dopiero w momencie zagrożenia. Nawet potocznie mówimy jak trwoga to do Boga. Dobrze, że mobilizujemy się choć w takich momentach zagrożenia. A Bóg. On cierpliwie czeka i wspiera nas w trudnych chwilach naszego życia. Czeka bo pragnie kontaktu z człowiekiem. Bóg prowadzi nasza modlitwę za pośrednictwem Ducha Świętego, ponieważ wie że nie umiemy się modlić. Modlitwa jest czasem uświeconym przez Boga.

Ksiądz Gaston Courtois w swych duchowych zapiskach napisał: „Modlitwa to myślenie o Bogu z miłością, to dialog: oczu, serca, pragnień z każdą z osób Trójcy Świętej. Gdy modlisz się:

  • proś by Pan usunął wszystkie rozproszenia z Twego serca,
  • bądź wierny chwilom, przeznaczonym dla Boga
  • uśmiechaj się do Boga, bo uśmiech to okazywanie miłości

Ksiądz Gaston nie mówi o werbalnej stronie modlitwy. Mówi o modlitwie oczu, serca i pragnień. Mówi o trwaniu, o uświadomieniu sobie obecności Boga w duszy. Mówi o adoracji, o modlitwie w ciszy. Dalej mówi, że nie stracimy czasu na modlitwie gdy będziemy patrzeć na Boga w ciszy i będziemy się do Niego uśmiechać. Role ciszy w modlitwie podkreśla również Willi Lambert, który mówi „… modlić się to nie słuchać swoich przemów; modlić się znaczy umilknąć i być cicho i czekać aż usłyszy się Boga.”

Modlitwa ma wiele form. Jest jej tak wiele rodzajów jak wielu jest modlących się. Jan Paweł I określił cztery stopnie modlitwy:

  • Pierwszy stopień – modlitwa ustna – kieruje się wyuczonymi tekstami.
  • Drugi stopień – medytacja – będąca namysłem i oparta na refleksji.
  • Trzeci stopień – modlitwa afektywna – silnie naznaczona wewnętrznymi wrażeniami.
  • Czwarty stopień – modlitwa prosta – to ciche, wypływające z serca przebywanie z Bogiem.

Wszystkie te stopnie są prawdziwą modlitwą gdy szukamy w nich relacji z Bogiem. Bo modlitwa jest spotkaniem w relacji z Bogiem. Modlitwa to myślenie o Bogu z miłością.

Wojciech

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

Modlitwa Słowem Bożym

Modlitwa wstawiennicza – wg Marii Vadii

Podobne wpisy