Miłość, miłość chyba nic nie chce. Ma w sobie pragnienia. Miłość jest wolna. Miłość się daje. Prawdziwym szczęściem jest dawanie i ja obserwuję i szukam chrześcijan, którzy dają, którzy dają Bogu, którzy nie dają Bogu nic.

więcej

W Starym Testamencie Bóg przemawiał do ludu przez swoich proroków nie zawsze bardzo łagodnie. Ale w Nowym Testamencie przemówił przez samego Jezusa Chrystusa, największego z proroków. Jego słowa, opisane w Ewangelii są jednym wielkim proroctwem Dobrej Nowiny Zbawienia. Tą Dobrą Nowinę mamy głosić i my. Mamy więc wypełniać misję prorocką

więcej

Wśród wspólnot Koryntian dar języków był tak powszechny, że Paweł w liście daje uwagi na temat jego uporządkowania, aby wszystko odbywało się „godnie i w należytym porządku”. A jak jest dziś? O co chodzi z tymi językami?

więcej

Księga Liczb mówi o Mojżeszu, że był On najbardziej cichym człowiekiem, bo nie szemrał na Boga. Izraelici, którzy wędrowali przez pustynię ciągle narzekali na Boga i Mojżesza. Nie weszli oni do Ziemi Obiecanej. Weszło dopiero ich drugie pokolenie. To cisi posiądą ziemię.

więcej

Codziennie powtarzamy słowa modlitwy „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, …”. Zastanówmy się co znaczą tak naprawdę wypowiadane przez nas słowa. Pomocą w tym będzie nam Katechizm Kościoła Katolickiego, gdzie w czwartej jego części pt. „Modlitwa chrześcijańska” cały rozdział poświęcony jest Modlitwie Pańskiej.

więcej

Wspólnota Michael przy parafii po wezwaniem św. Michała Archanioła. Czy ten „podwójny” patronat św. Michała nie jest jakimś przesłaniem dla nas? Zobaczmy najpierw co o św. Michale mówi Biblia.

więcej

Czy nie masz takiego doświadczenia, że chcesz być świadkiem i mówisz, ale ludzie cię nie słuchają? Czemu nie słuchają? Powiesz, że mają zatwardziałe serce. Może i tak, ale czy to tylko to? A na ile twoje słowo jest żywe? Czy twoje słowo wychodzi z serca, czy z głowy? Nie mów o tym, jak czujesz miłość. Pokaż miłość. Jak? przeczytaj ten wpis.

więcej