I Konferencja – Rozeznawanie duchów

Podsumowanie konferencji z 3.01.2016

Konferencja 1 – Rozeznawanie duchów wg reguł Św Ignacego z Loyoli jako droga wzrostu duchowego

„Umiłowani,  nie dowierzajcie każdemu duchowi,  ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyż wielu fałszywych proroków  pojawiło się na świecie.”

1 J 4, 1

Nasza wspólnota wchodzi w nowy rok z nowym blokiem tematycznym „Rozeznawanie duchów i szukanie woli bożej”. Za nami pierwsza konferencja.  Rozeznawanie duchów to zagadnienie które dla wielu z nas może być czymś nowym, jednak w praktyce każdy z nas ma z nim styczność, gdyż świat duchowy oddziałuje na nas bez względu na to czy zdajemy sobie z tego sprawę czy też nie. Dzięki konferencjom i Słowu Bożemu, chcemy sobie lepiej uświadomić wpływ świata duchów (Ducha Świętego, ducha złego oraz ducha ludzkiego) na nasze myślenie, emocje, pragnienia i wszelkie wewnętrzne poruszenia. Oprócz większej świadomości, mamy nadzieję że zdobędziemy również pewne konkretne umiejętności, dzięki prostym ćwiczeniom duchowym które zaproponujemy Wam w kolejnych tygodniach. Konferencje w tym bloku będą prowadzone zarówno przez członków naszej wspólnoty, jak również gości z zewnątrz m. in. przez Dominikanina i Jezuitę.

Pierwsza konferencja była wprowadzeniem do reguł św. Ignacego z Loyoli o rozpoznawania duchów. Usłyszeliśmy najpierw o tym że głównym celem rozeznawania duchowego jest poznawanie i pełnienie Woli Bożej w każdej sytuacji życiowej, niezależnie od naszego wewnętrznego stanu i zewnętrznych uwarunkowań. Przeszkadza nam w tym często zły duch, który wpływając na nasze myśli, emocje i wewnętrzne poruszenia, przedstawia się nam pod pozorami dobra. W rozeznawaniu duchowym mamy potrafić rozpoznawać natchnienia pochodzące od Boga, oraz odrzucać te pochodzące od złego ducha.

„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.”

1 Tes 5, 21-22

Naszą przewodniczką w rozeznawaniu duchów jest Maryja, o której ewangelia często mówi jako o tej która rozważała sprawy w swoim sercu. Zachęcamy aby w tym czasie w sposób szczególnym zwracać się do Matki Bożej o jej światło i opiekę. Niech ona pokierują nas w stronę swojego syna, Chrystusa.

Św. Ignacy Loyola w swoich Ćwiczeniach Duchownych poświęca część reguł życia duchowego, właśnie rozeznawania duchów. Podkreśla w nich, że życie duchowe człowieka nie jest ciągłym wzrostem, ale charakteryzuje się pewną zmiennością, przeplataniem się stanów które nazywa pocieszeniem, ze stanami strapienia duchowego. W tej zmienności sprawdza się autentyczność i stałość naszego zawierzenia Bogu. W regułach Św. Ignacy tłumaczy także m. in. w jaki sposób zły duch działa na człowieka, który chce być coraz bliżej Boga. Jak stara się go zniechęcić, zasmucić, jak przedstawia fałszywe argumenty aby zatrzymać człowieka w postępie duchowym. Gdy to nie pomaga, próbuje wpędzić go w pychę lub jej drugie oblicze – czyli fałszywą pokorę.

W duchowej walce musi pamiętać o tym co mówi Św. Paweł w liście do Efezjan „W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi.” (Ef 6, 10). Nie walczymy sami, jesteśmy po stronie zwycięskiego wodza, naszego Pana i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.

Otwórz prezentację

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

Szatan – wróg człowieka

Cykl: Uzdrowienie

Podobne wpisy