CZASY APOSTOLSKIE – Tak jak na początku 1/5

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18).

Ks. prof. Mariusz Rosik, w pierwszym odcinku filmu „Tak jak na początku” przytacza te historie zawarte w Ewangelii i Dziejach Apostolskich, które jasno pokazują pewną cechę wspólną Bożego działania. Zstępująca obecność Ducha Świętego zawsze wyzwala znaki i cuda potwierdzające treść głoszonej nauki.
Te same znaki i cuda towarzyszą rodzącemu się Kościołowi.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkową historią Bożego prowadzenia w Duchu Świętym działającym na przestrzeni wieków.

 


ks. prof. Mariusz Rosik
Biblista i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, autorytet w dziedzinie teologii Nowego Testamentu, zajmujący się egzegezą Ewangelii synoptycznych oraz starożytną historią Żydów, a także relacją judaizmu i chrześcijaństwa w czasach narodzin Kościoła;
http://www.rosik.archidiecezja.wroc.pl/

Kategorie / tagi

Poprzedni i następny

PIERWSZE WIEKI CHRZEŚCIJAŃSTWA – Tak jak na początku 2/5

AIN KAREM

Podobne wpisy